Učitelia & Vychovávatelia

8.A 
pondelok 14:00 - 15:00 (kabinet CZJ po dohovore) 
7.A 
štvrtok 14:00 - 15:00 (kabinet SJL po dohovore) 
6.B 
utorok 14:00 - 15:00 (Kabinet fyziky) 
3.C 
utorok 14:00 - 15:00 (po predchádzajúcom dohovore) 
7.B 
utorok 14:00 - 15:00 (kabinet SJL po dohovore) 
6.A 
pondelok 13:30 - 14:30 (Kabinet matematiky ) 
4.B 
štvrtok 12:00 - 13:00 (knižnica po dohovore) 
3.B 
utorok 14:00 - 15:00 (kabinet primárneho vzdelávania po dohovore) 
3.A 
utorok 12:00 - 13:00 (kuchynka po dohovore) 
1.C 
utorok 13:00 - 14:00 (Kabinet primárneho vzdelávania ) 
2.A 
utorok 13:00 - 14:00 (knižnica po dohovore) 
5.A 
pondelok 13:30 - 14:30 (Kabinet biológie) 
4.C 
streda 13:00 - 14:00 (kuchynka po dohovore) 
8.B 
pondelok 14:00 - 15:00 (PC5 po dohovore) 
1.B 
štvrtok 14:00 - 15:00 (knižnica po dohovore) 
2.C 
streda 12:00 - 13:00 (kuchynka po dohovore) 
2.B 
utorok 14:00 - 15:00 (kuchynka po dohovore) 
8.B 
utorok 14:00 - 15:00 (kabinet FYZ po dohovore) 
5.B 
 
4.D 
utorok 14:00 - 16:00 (Kabinet primárneho vzdelávania ) 
4.A 
piatok 11:00 - 11:45 (kabinet primárneho vzdelávania po dohovore) 
8.A 
utorok 14:00 - 15:00 (kabinet SJL po dohovore) 
1.A 
štvrtok 12:00 - 13:00 (kabinet primárneho vzdelávania po dohovore) 
TSV, MAT 
utorok 11:00 - 14:00 (kabinet VP) 
 
štvrtok 13:30 - 14:30 (kabinet primárneho vzdelávania po dohovore) 
 
 
CHE, ANJ 
piatok 12:00 - 13:00 (Kabinet chémie ) 
 
 
TSV, MAT 
pondelok 07:00 - 08:00 (kabinet MAT po dohovore) 
TSV, THD 
streda 13:45 - 14:45 (kabinet MAT po dohovore) 
MAT, BIO, ANJ 
piatok 08:30 - 09:30 (kabinet MAT po dohovore) 
RUJ, ANJ 
pondelok 14:00 - 14:45 (kabinet CZJ po dohovore)