Mgr. Miriam Balážová

Predmetová komisia Cudzích jazykov

Triedny učiteľ

trieda 8.A
balazova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 14:00 - 15:00 (kabinet CZJ po dohovore)