Povinné zverejňovanie

Informácie podľa 546/2010 Z.z. http://zverejnovanie.trimel.sk

Povinné zverejňovanie rok 2020
Povinné zverejňovanie rok 2019
Povinné zverejňovanie rok 2018
Povinné zverejňovanie rok 2017
Povinné zverejňovanie rok 2016
Povinné zverejňovanie rok 2015

Nakoľko škola nebola platcom DPH, všetky platby v objednávkach a faktúrach sú s DPH.

Faktúry

Objednávky

Zmluvy

  zssokolikova-zmluva-2015-jedalen.jpg  (dátum zverejnenia: 23.01.2015)
  zssokolikova-dodatok-zmluvy-2015-jedalen.pdf  (dátum zverejnenia: 23.01.2015)
  zssokolikova-zmluva-2015-oxico.pdf  (učebnice; dátum zverejnenia: 23.09.2015)
  zssokolikova-zmluva-2015-svp.pdf  (dátum zverejnenia: 23.10.2015)

Súhrnné správy

v zmysle § 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Povinné zverejňovanie rok 2014

Nakoľko škola nebola platcom DPH, všetky platby v objednávkach a faktúrach sú s DPH.

Faktúry

Objednávky

Zmluvy

  zssokolikova-zmluva-bozp.pdf  (dátum zverejnenia: 15.12.2014)
  zssokolikova-zmluva-o-poskytovani-stravy.pdf  (dátum zverejnenia: 22.12.2014)
Povinné zverejňovanie rok 2013
Povinné zverejňovanie rok 2012

Nakoľko škola nebola platcom DPH, všetky platby v objednávkach a faktúrach sú s DPH.

Faktúry

Objednávky

Darovacie zmluvy

  zssokolikova-darovacia-zmluva-mc-dubravka.pdf  (dátum zverejnenia: 20.12.2012)
  zssokolikova-kupna-zmluva-orange-slovensko.pdf  (dátum zverejnenia: 26.10.2012)
Povinné zverejňovanie rok 2011

Nakoľko škola nebola platcom DPH, všetky platby v objednávkach a faktúrach sú s DPH.

Objednávky

Faktúry

Zmluvy

Rámcová zmluva o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (dátum zverejnenia: 05.09.2011)

Povinné zverejňovanie rok 2010

Nakoľko škola nebola platcom DPH, všetky platby v objednávkach a faktúrach sú s DPH.

Faktúry