Pracovné ponuky

Hľadáme pre školský rok 2020/2021 pozitívne naladených kolegov pre vyučovanie:


matematiky, 


fyziky, 


1. stupňa základnej školy


vychovávateľa v školskom klube.


Podmienky sú zverejnené aj na stránke www.edujobs.sk