Oznamy

23-03-2023 16:54

Oznámenie o zápise detí na predpripárne vzdelávanie do materksej školy 2023/2024

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2023/2024. O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditel'materskej školy podľá § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov....
10-03-2023 11:31

Oznámenie o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2023/2024

V súlade s § 150 ods. 8 písm. c) bod 4. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8 / 2015zo dňa: 15.12.2015 zápis detí do prvých ročníkov základných škol sa uskutočnína všetkých základných...
12-09-2022 10:55

Poplatky ZRŠ a Hygiena

Dôležitý oznam! Poplatky ZRŠ a hygiena sa posielajú na účet Občianskeho združenia ZŠ Sokolíkova.  Číslo účtu je: IBAN SK28 0200 0000 0021 2219 7453 Poprosíme, posielajte ich na vyššie uvedený účet, zjednodušíte tým ich spracovanie. Ďakujeme za pochopenie!  
01-06-2022 14:08

Retro deň v Dúbravke

Retro deň v Dúbravke V sobotu 4. júna od 14.00 zaplní programom pre celú rodinu Park Pekníkova. V športovej časti pod názvom Ako sme sa hrali kedysi je pripravených sedem disciplín, najmä pre malých veľkých športovcov - skákanie vo vreci, gumy, guličky, škôlka, céčka, švihadlo či dráha na kolobežke. Po zdolaní každého stanovištia získa súťažiaci pečiatku a po nazbieraní siedmich malú odmenu. V rámci...
23-03-2022 16:22

Uchádzame sa o 2% z dane aj tento rok

Vážení rodičia a priatelia školy! Naše rodičovské Združenie ZŠ Sokolíkova, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava, IČO 31814930, bolo tento rok opäť zaregistrované na príjem podielu dane z príjmu. Budeme veľmi radi, keď aj tento rok venujete svoje 2 % dane svojim deťom. Aktuálne tlačivo nájdete v kolónke 2% v záhlaví webovej stránky. Pokiaľ si tlačivo nemôžete vytlačiť, nájdete ho aj na vrátnici žiackeho vchodu. Za príspevok, ktorým...
14-03-2022 16:19

Oznámenie o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl 2022

V súlade s § 150 ods. 8 písm. c) bod 4. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8 / 2015 zo dňa: 15.12.2015: zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa uskutoční V STREDU 20. apríla 2022 od 15:00...
31-08-2021 08:43

Začiatok školského roka 2021/2022

Vážení rodičia, je tu nový školský rok. V záujme zabezpečenia čo najjednoduchšieho nástupu žiakov do školy, Vám predkladáme prehľad najdôležitejších informácií pre prvý školský deň. Podrobnejšie informácie (ďalšie inštrukcie, dokumenty na stiahnutie, atď) nájdete na stránke zssokolikova.edupage.org/news/ a priamo v komunikácii pod svojim účtom v tomto portáli. Nástup žiakov 2. septembra...
23-02-2021 09:48

Výsledky našej ZŠ podľa hodnotenia INEKO

Inštitút INEKO každoročne prezentuje verejnosti široký okruh informácií o základných a stredných školách v SR. K dispozícii je celkovo 30 rôznych ukazovateľov vypovedajúcich buď o podmienkach pre vyučovanie, alebo o dosiahnutých výsledkoch žiakov. Hodnotenie je zostavené podľa výsledkov z Testovania 9, Testovania 5 a mimoriadnych výsledkov žiakov (napr. umiestnenia žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach) podľa hodnotenia ministerstva...
22-02-2021 11:10

Ponuka online krúžkov

Vážení rodičia, Vzhľadom k nelepšiacej sa situácii ohľadom korona vírusu sa agentúra Online Krúžky rozhodla, že skúsi pre deti a rodičov zachrániť záujmové krúžky, ktoré sú podľa ich názoru veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania. Pripravili nové on-line krúžky, konkrétne 7 druhov. Majú už vyskúšané, že krúžky je možné robiť i on-line. Pokiaľ je potrebný nejaký materiál,...