Oznamy

31-08-2020 11:25

Upravená prevádzka školy od 3.9. do 14.9.2020

Prevádzka školy bude zabezpečená od 7:30 do 16:30 hod. Príchod žiakov do školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.00h pre žiakov 1.stupňa a od 8.40 do 8.55h pre žiakov 2.stupňa. Pri rannom vstupe do školy sa uskutoční ranný filter žiakov– meranie teploty bez záznamu a dezinfekcia rúk Každý žiak je povinný v prvý deň pri nástupe odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu...
31-08-2020 11:19

Pre rodičov budúcich prvákov

Nástup 2. septembra 2020 o 8:00 hod. od Sokolíkovej ulice cez hlavný vchod (A) – 1.B, 1.D a volebný vchod (B) – 1.A, 1.C. Zoznamy nájdete vyvesené na dverách školy. Dieťa vstupuje do budovy školy iba s jedným zákonným zástupcom po absolvovaní ranného filtra – meranie teploty, rúško a dezinfekcia rúk. V triedach dostane zákonný zástupca od triednej učiteľky všetky ďalšie informácie. Zoznam pomôcok...
27-08-2020 17:18

Začiatok školského roka

Začiatok školského roka – nástup do školy 2.september 2020 (streda) Nástup žiakov: 1.ročník – nástup o 8.00h  Vchod A (hlavný vchod od Sokolíkovej) - 1.B a 1.D Vchod B (volebný vchod od Sokolíkovej) - 1.A a 1.C Žiaci 1.ročníka vstupujú do budovy školy v sprievode iba jedného zákonného zástupcu. 2. až 4. ročník – nástup o 9.00h 5. až 9.ročník – nástup o 10.00h  Žiaci 2. až...
27-08-2020 08:38

Všeobecné informácie pre stravníkov, šk.r. 2020/2021

Na stravu sú v septembri 2020 prihlásení všetci žiaci, ktorý odovzdali  riadne vyplnený prihlasovací (zápisný) lístok na stravu. PRVÁCI – ktorí ešte nemajú vyplnený prihlasovací lístok, je potrebné, aby ho vyplnili a odovzdali do kancelárie ŠJ (mailom, príp. do schránky ŠJ) Šeky na september budú zahŕňať: - poplatok za réžiu 12,- € - poplatok za nedotované t.z. neodhlásené...
29-06-2020 14:43

Slávnostné ukončenie školského roka

Nástup žiakov: I.stupeň - 7.30h II. stupeň - 9.00h Ukončenie: I.stupeň - 10.00h II.stupeň - 10.30h Obedovanie: Od 10.30h, najskôr II. stupeň, potom ŠKD.  Prevádzka ŠKD končí 14.30h.
15-06-2020 15:14

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Rozhodnutie o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ Sokolíkova si rodič osobne prevezme počas pracovných dní od 15. - 23.6.2020 v čase od 7:00 do 14:00 hod. Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí je potrebné uhradiť sumu 20 € na zakúpenie základných učebných pomôcok do 1. ročníka. Zakúpenie ostatných pomôcok Vám na začiatku školského roka odporučí triedna učiteľka dieťaťa.                                                                                                           ...
30-05-2020 11:40

Rozhodnutie a usmernenie ohľadom diétneho stravovania

Milí rodičia, čerstvá informácia z Ministerstva školstva z 29.5.2020 hovorí, že v zariadeniach školského stravovania sa umožňuje donáška vlastného čerstvo pripravovaného jedla zákonným zástupcom dieťaťa. Znenie celého usmernenia nájdete v priloženom linku.   https://www.minedu.sk/rozhodnutie-a-usmernenie-zariadenia-skolskeho-stravovania-29-5-2020/
29-05-2020 19:07

Informácie k nástupu žiakov do školy

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22.5.2020 sa od 1.6.2020 obnovuje školská dochádzka, školský klub detí a zariadenie školského stravovania. https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/rozhodnutie%20ministra%2022.5.pdf  Obnovená prevádzka školy bude za sprísnených hygienických opatrení. Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.  Škola má obmedzenú prevádzku, max....
22-05-2020 15:22

Návrat do školy

Vážení rodičia, zverejňujeme krátku informáciu o upravenom výchovno-vzdelávacom procese od 1.6.2020: Naša škola bude mať prevádzku od 7.30 do 16.30 hod. Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.30 hod a tento Vám poskytneme budúci týždeň podľa počtov prihlásených detí. Vchody do školy budú tri: 1. ročník vstup od školského ihriska cez podlubie (učiteľský vchod),...