Stránkové hodiny

Stránkové hodiny vedenia školy


 


Pondelok: 14:00 - 15:30


Streda: 14:00 - 16:30 (okrem 1. týždňa v mesiaci)


Štvrtok: 14:00 - 15:30


 


email: riaditel@zssokolikova.sk


 


Školský psychológ


Pondelok, Streda, Štvrtok: 14:00 - 16:00Konzultácie učiteľov sú v čase dohodnutom individuálne s učiteľom prostredníctvom žiackej knižky, IZK, 


e-mailom alebo spôsobom dohodnutým na Združení rodičov školy.
Viac tu: https://www.zssokolikova.sk/nas-tim/ucitelia/

 


Konzultácie učiteľov


sú v čase dohodnutom individuálne s učiteľom prostredníctvom edupage, e-mailom alebo spôsobom dohodnutým na Triednych aktívoch ZRŠ.