Aktivity

Plán aktivít na mesiac marec • Intenzívny jazykový kurz ANJ – 5. ročník

 • Hudobná akadémia – 3., 4., 8. ročník

 • Plavecký kurz ŠKD - 3.ročník

 • Vybíjaná – okr. kolo

 • Hviezdoslavov Kubín – okr. kolo

 • Pytagoriáda –okr. kolo

 • Matematická olympiáda – kraj. kolo

 • Matematický Klokan

 • Svetový deň vody

 • Stolček prestri sa – zbierka potravín a drogérie

 • Knižná šifra

 • Týždeň mozgu

 • Chemická olympiáda – okr. kolo


Plán aktivít na mesiac január • Zbierka pre útulok – ŠKD                                      

 • Hudobná akadémia

 • Mladí diplomati –EUBA – 5.B

 • Ekocharita – recyklácia textilu - environm.prednáška

 • Daj si čas (RTVS)– 5.A                        

 • Okresné kolo Olympiády v ANJ

 • Okresné kolo Šaliansky Maťko

 • Okresné kolo Matematická olympiáda


Plán aktivít na mesiac december • Mikuláš – celá škola

 • Video projekcia –IRÁN 4. – 9.roč.

 • Matematická pytagoriáda

 • Tvorivé dielne ÚĽUV 6.B

 • Bratislavský hrad –výstava M.R.Štefánik, triedy 6.B, 7.B

 • Vianoce starých materí – 3.B (ŠKD)

 • Geografická olympiáda – škol.kolo

 • Vianočný jarmok


Plán aktivít na mesiac november • Intenzívny jazykový kurz ANJ 6.ročník

 • Intenzívny jazykový kurz ANJ 7.ročník

 • Kurz korčuľovania pre 2. – 4. ročník

 • Tvorivé dielne ÚĽUV 5.A,5.B, 5.C

 • Exkurzia hvezdáreň Hlohovec – 4.A, 4.B

 • Testovanie 5

 • Exkurzia Volkswagen 9.A

 • iBOBOR – INF súťaž  -3.-9.ročník

 • Olympiáda SJL  -okresné kolo

 • Technická olympiáda – okresné kolo

 • Všetkovedko –súťaž pre 2., 3., a 4. ročník

 • 17. november –rozhlasové okienko

 • Hudobná akadémia -3., 4.ročník, 6.B, 7.A, 7.B