Združenie rodičov školy

Rada rodičov pri Základnej škole Sokolíkova pracuje v tomto zložení:


1.A Kolesárová Budáčová Zuzana


1.B Valachovičová Lucia


1.C Potoczká Michaela


2.A Marhavá Paulína


2.B Soláriková Romana


2.C Golanová Martina


3.A Geletová Lucia


3.B Blašková Zuzana


3.C Sočuvka Matej


3.D Brošová Soňa


4.A Dekan Boris


4.B Beňová Veronika


4.C Pápežová Silvia


4.D Markovičová Lucia


5.A Piláriková Beáta


5.B Masár Martin


5.C Tymkowska Lucia


6.A Marišlerová Vladimíra


6.B Vavreková Martina


7.A Svobodová Martina


7.B Kantorová Katarína


8.A Rafajová Slávka


8.B Závracká Anna


9.A Balogh Tomáš


9.B Slimáková Katarína