Darujte nám 2% z daní

Vážení rodičia a priatelia školy.


Naše rodičovské Združenie ZŠ Sokolíkova, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava, IČO 31814930, bolo tento rok opäť zaregistrované na príjem podielu dane z príjmu.


Budeme veľmi radi, keď aj tento rok venujete svoje 2 alebo 3% dane svojim deťom.


Za príspevok, ktorým nás podporíte, zabezpečíme deťom zážitkové učenie, zakúpime moderné učebné a športové pomôcky, zmodernizujeme exteriér a interiér našej školy.


Zároveň ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za poukázaný príspevok v minulom roku, ktorý pomohol vytvoriť našim deťom príjemnejšie prostredie a kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie.


Financie sme použili na modernizáciu internetovej siete celej školy a nákup zostáv na dataprojekciu do tried.


V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu školu 3% z vašich daní poskytujeme Vám potvrdenie o dobrovoľníckej práci. Tlačivo je potrebné vypísať a doručiť na vedenie školy. Potvrdene tlačivo Vám opätovne vrátime prostredníctvo vášho dieťaťa.


Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie  1. Vyplňte daňové priznanie spolu s kolónkami na poukázanie 2 resp. 3% z dane v prospech prijímateľa, naše údaje sú vo Vyhlásení.

  2. Vypočítajte si Vaše 2 % alebo 3 % dane z príjmov fyzickej osoby, minimálne 3 €.

  3. Daňové priznanie podajte v stanovenom termíne (zvyčajne 31.3.2020) na daňový úrad podľa vášho bydliska a zaplaťte daň z príjmov. V prípade poukázania 3% dane priložte aj potvrdenie o dobrovoľnícky odpracovaných hodinách, ktoré sme Vám vystavili.


Postup pre právnické osoby  1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, min 8 € pre každého prijímateľa.

  2. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%) z dane z príjmov.

  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane z príjmov pre jedného prijímateľa, ak máte viac prijímateľov, v kolónke 4 uveďte, koľko ich je a vložte prílohu s údajmi jednotlivých prijímateľov v rovnakej štruktúre. Naše údaje nájdete vo Vyhlásení.


V mene našich žiakov


Ď A K U J E M E