Deň otvorených dverí

Srdečne pozývame všetkých predškolákov a ich rodičov, ktorí sú zvedaví ako to u nás vyzerá a chodí na Deň otvorených dverí. Uskutoční sa dňa 8. apríla 2020. Prvý vstup bude o 8:00 hod. Druhý vstup bude o 9:00 hod.


Vedenie školy im odpovie na ich zvedavé otázky, oboznámi ich s priestormi školy, môžu nahliadnuť do našich tried a vidieť ako sa u nás pracuje.


Vstup je cez hlavný vchod od ulice Sokolíkova.


Tešíme sa na Vás!


 

ZŠ Sokolíkova vám ponúka

  • Kvalitné vzdelávanie na úrovni ISCED 1 a ISCED 2
  • Možnosť výberu z dvoch jazykov od 1. ročníka
  • Vysoká úspešnosť prijatia žiakov na všetky typy stredných škôl aj 8-ročných gymnázií