Rada školy

Lucia Tymkowska – predseda, tajomník


JUDr. Tomáš Buzinger – zástupca MČ


Mgr. Marta Jurkovičová – zástupca MČ


p. Richard Šafárik – zástupca MČ


JUDr. Juraj Vondrášek – zástupca MČ


JUDr. Lucia Geletová – zástupca rodičov


Mgr. Martin Masár – zástupca rodičov


Bc. Elena Habla – zástupca rodičov


Mgr. Valeria Regásková – zástupca pedagógov, 1.st.


Ing. Jana Olšakovská – zástupca pedagógov, 2.st.


Jana Pohančeniková – zástupca nepedag. zamestnancov