Rada školy

    Mgr. Anna Závracká – predseda, tajomník

    Mgr. Mária Belicová – zástupca predsedu, MČ

    Mgr. Marta Jurkovičová – zástupca MČ

    Ing. Igor Mravec – zástupca MČ

    Ing. Juraj Horan – zástupca MČ

    PhDr. Janka Gabaľová, PhD  – zástupca rodičov

    Mgr. Katarína Lazarčíková – zástupca rodičov

    Bc. Elena Habla – zástupca rodičov

    Mgr. Valeria Regásková – zástupca pedagógov, 1.st.

    Ing. Jana Olšakovská – zástupca pedagógov, 2.st.

    Ján Juhos – zástupca nepedag. zamestnancov