Rada školy

Členovia Rady školy pri ZŠ Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava

Mgr. Anna Závracká – predseda, tajomník

Mgr. Mária Belicová – zástupca predsedu, MČ

Mgr. Marta Jurkovičová – zástupca MČ

Ing. Igor Mravec – zástupca MČ

Ing. Juraj Horan – zástupca MČ

PhDr. Janka Gabaľová, PhD  – zástupca rodičov

Mgr. Lucia Šrámková – zástupca rodičov

Bc. Elena Habla – zástupca rodičov

Mgr. Valeria Regásková – zástupca pedagógov, 1.st.

Ing. Jana Olšakovská – zástupca pedagógov, 2.st.

Ján Juhos – zástupca nepedag. zamestnancov