Sme zapojení do projektov, zameraných na podporu vzdelávania, zdravého životného štýlu, digitalizáciu, materiálno - technickú podporu školy.

 

POZOR: Školská jedáleň informuje:

Odhlasovanie stravy je 24 hodín vopred,

tj. deň vopred do 14:00 hodiny

Z dôvodu priznania štátnej dotácie na stravu je potrebné, aby žiaci mali každý deň pri sebe čip!!!

Čipom sa musia identifikovať ráno pri príchode na vyučovanie a pri odobratí obeda!!!

Podmienkou na priznanie štátnej dotácie je:

1. Žiak musí byť v daný deň v škole, (aj keď len 1 hodinu)

2. Žiak musí preukazateľne odobrať stravu

(t. j. musí sa odčipovať pri obede)

Ak žiak nepríde na obed, nemôže mu byť priznaná štátna dotácia a obed, ktorý neprevzal, musí uhradiť rodič!!!!

 

WEB stránku priebežne aktualizujeme!

 
 
 
SPOLUPRÁCA RODIČOV 
  
 

Oznamy

Riaditeľské voľno

20.11.2019 10:14

Exkurzia do Mathausenu

17.10.2019 00:00

Po stopách Rimanov

25.09.2019 12:11

BEH MLADÝCH DÚBRAVČANOV

24.09.2019 07:27

TÝŽDEŇ ŠPORTU NA SOKOLÍČKE

20.09.2019 10:07