POĎAKOVANIE

Vážení a milí priatelia, hostia osláv 50 - teho výročia založenia našej školy!


Veľmi sa tešíme, že sme mohli spoločne s Vami stráviť nádherný podvečer v DK Dúbravka, plný spomienok a umeleckých zážitkov. Veríme, že sme urobili radosť aj našim bývalým kolegom a že to nebolo naše posledné stretnutie.


Ďakujeme všetkým, zvlášť našim bývalým žiakom, rodičom a priateľom školy za pozdravy a priania.


Ďakujeme aj za všetky dary, pomoc a podporu, ktoré sme od vás dostali.


Aj táto vydarená akcia nás utvrdila v tom, že naša práca má stále zmysel.


 


                                                                                                             Kolektív zamestnancov  ZŠ Sokolíkova