Ostatné kontakty

Riaditeľ školy

Mgr. Daniela Ďurkovská aprobácia DEJ-OBN

Zástupkyňa riad. školy

Mgr. Oľga Galandová učiteľstvo pre 1. stupeň
Mgr. Tatiana Valachovičová aprobácia GEG-BIO

Výchovný poradca

Mgr. Alena Forgáčová MAT - TSV - výchovný poradca

Školský psychológ

Tajomníčka školy