Mgr. Oľga Galandová

Zástupkyňa riad. školy

galandova@zssokolikova.sk