Pracovné ponuky

Pre školský rok 2023/2024 hľadáme pozitívne naladených kolegov pre vyučovanie:  • matematiky, fyziky, informatiky, anglického jazyka, telesnej a športovej výchovy

  • vychovávateľa v školskom klube

  • špeciálneho pedagóga 


Bližšie informácie na riaditel@zssokolikova.sk alebo na tel. čísle +421264282404.