História školy

Škola na Sokolíkovej ulici v Bratislave bola založená 2. 9. 1974. Podľa najnovšieho zistenia z archívnych záznamov, Základná škola bola zriadená 1. 9. 1972 a sídlila na Húščavovej ulici.


Od svojho vzniku bola škola zameraná na kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu so snahou vybudovať školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Vysoká úroveň výučby nemeckého jazyka bola zabezpečená aj zahraničnými lektormi - nadviazali sa družobné kontakty so školami v Halle/Andersalle, v Kijeve a vo Vrchlabí, s výmennými pobytmi žiakov a pedagógov.


V roku 1999 sa škola stala pilotnou školou projektu Infovek a zapojila sa do projektu Štátneho pedagogického ústavu "Informatizácia základných škôl". Skúsenosti z informatizácie školy vzbudili v pedagogickej verejnosti veľký záujem, a tak na škole prebiehali ukážkové hodiny, metodické dni, školenia. V roku 2001 škola získala Cenu za najaktívnejšiu školu od asociácie Infovek Slovensko. Na web stránke školy začali byť priebežne zverejňované aktivity školy, čo prispelo k jej oceneniu v Súťaži o najlepšiu web stránku školy v rokoch 2002, 2004 a 2012.


Úspešne realizované projekty: • Otvorená škola – oblasť športu, oblasť IKT

 • Jazykové laboratóriá a revitalizácia školských knižníc

 • Digitálne štúrovstvo na školách – vzdelávanie verejnosti v oblasti IKT

 • Projekt informatizácie regionálneho školstva (PIRŠ)

 • FIT – funkčná IT gramotnosť pedagogických zamestnancov

 • SOCRATES COMENIUS

 • Web Based Learning – vzdelávanie pomocou webu

 • Projekt 40UP – IT vzdelávanie verejnosti nad 40 rokov

 • Projekty DVUi - Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky (ŠPÚ) a MVP - Modernizácia vzdelávacieho procesu

 • Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ "Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy", OP Vzdelávanie

 • Medzinárodný projekt SpringDay

 • Medzinárodné projekty European Schoolnet U4Energy, eQnet, iTEC

 • Celonárodný projekt elektronického testovania E-test


Riaditelia školy: • od r. 1974 PaedDr. Ján Galbavý,

 • od r. 1977 Oľga Janáková,

 • od r. 1990 Mgr. Kvetoslava Ambrusová,

 • od r. 2003 PaedDr. Anna Mazúrová,

 • od r. 2008 Mgr. Ľubomír Kocmunda.

 • od r. 2014 Mgr. Daniela Ďurkovská