História školy

    Škola na Sokolíkovej ulici v Bratislave bola založená 2. 9. 1974.

    Podľa najnovšieho zistenia  z archívnych záznamov, Základná škola bola zriadená 1. 9. 1972 a sídlila 

    na Húščavovej ulici.

Od svojho vzniku bola škola zameraná na kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu so snahou vybudovať školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Vysoká úroveň výučby nemeckého jazyka bola zabezpečená aj zahraničnými lektormi - nadviazali sa družobné kontakty so školami v Halle/Andersalle, v Kijeve a vo Vrchlabí, s výmennými pobytmi žiakov a pedagógov. V roku 1999 sa škola stala pilotnou školou projektu Infovek a zapojila sa do projektu Štátneho pedagogického ústavu "Informatizácia základných škôl". Skúsenosti z informatizácie školy vzbudili v pedagogickej verejnosti veľký záujem, a tak na škole prebiehali ukážkové hodiny, metodické dni, školenia. V roku 2001 škola získala Cenu za najaktívnejšiu školu od asociácie Infovek Slovensko. Na web stránke školy začali byť priebežne zverejňované aktivity školy, čo prispelo k jej oceneniu v Súťaži o najlepšiu web stránku školy v rokoch 2002, 2004 a 2012. Úspešne realizované projekty:

 • Otvorená škola – oblasť športu, oblasť IKT
 • Jazykové laboratóriá a revitalizácia školských knižníc
 • Digitálne štúrovstvo na školách – vzdelávanie verejnosti v oblasti IKT
 • Projekt informatizácie regionálneho školstva (PIRŠ)
 • FIT – funkčná IT gramotnosť pedagogických zamestnancov
 • SOCRATES COMENIUS
 • Web Based Learning – vzdelávanie pomocou webu
 • Projekt 40UP – IT vzdelávanie verejnosti nad 40 rokov
 • Projekty DVUi - Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky (ŠPÚ) a MVP - Modernizácia vzdelávacieho procesu
 • Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ "Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy", OP Vzdelávanie
 • Medzinárodný projekt SpringDay
 • Medzinárodné projekty European Schoolnet U4Energy, eQnet, iTEC
 • Celonárodný projekt elektronického testovania E-test.
 
Riaditelia školy:
 • od r. 1974 PaedDr. Ján Galbavý,
 • od r. 1977 Oľga Janáková,
 • od r. 1990 Mgr. Kvetoslava Ambrusová,
 • od r. 2003 PaedDr. Anna Mazúrová,
 • od r. 2008 Mgr. Ľubomír Kocmunda.
 • od r. 2014 Mgr. Daniela Ďurkovská