Školské stravovacie zariadenie

Školskú jedáleň na našej škole ZŠ Sokolíkova ul.2, Bratislava, prevádzkuje súkromná Šk. jedáleň HLZ, s.r.o. Aktuálne informácie, ako aj jedálny lístok, nájdete na jej web stránke: 

www.eskoly.sk/sokolikova2/jedalen

Prihlaska na stravu - zmena sept 19

Prihlaska na stravu - zmena sept 19 _ DIETA

Prihlaska na stravu - zmena sept 19.odt

 

Odhlasovanie obedov: 24 hodin vopred (pracovné dni) do 14.00h, odporúčame:

Kontakt na vedúcu ŠJ p. Čuboňovú: 0915 691 567.