Školské stravovacie zariadenie

Školskú jedáleň na našej škole ZŠ Sokolíkova ul.2, Bratislava, prevádzkuje súkromná Šk. jedáleň HLZ, s.r.o. Aktuálne informácie, ako aj jedálny lístok, nájdete na jej web stránke: 

www.eskoly.sk/sokolikova2/jedalen

Prihlaska na stravu - zmena sept 19

Prihlaska na stravu - zmena sept 19 _ DIETA

Prihlaska na stravu - zmena sept 19.odt

 

Odhlasovanie obedov: do 8.00h v daný deň, odporúčame:

  • telefonicky alebo SMS na tel.č. 0903617568 - p. Takáčová,
  • e-mailom na jedalen.sokolikova@upcmail.sk

 

Kontakt na vedúcu ŠJ p. Čuboňovú: 0915691567.