Mgr. Tatiana Valachovičová

Zástupkyňa riad. školy

valachovicova@zssokolikova.sk