Mgr. Petra Richterová

Triedny učiteľ

Koordinátor prevencie závislostí

Školský psychológ

trieda 7.A
richterova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Thu 14:00 - 15:00 (kabinet PSYCH po dohovore)