Oznamy

29-04-2019 14:35

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Rozhodnutie o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ Sokolíkova si rodič osobne prevezme počas pracovných dní na sekretariáte školy od 22. mája 2019 do 14. júna 2019 v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom. Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí je potrebné, aby tí ktorí tak neurobili pri zápise, uhradili sumu 20,- € na zakúpenie základných učebných pomôcok do 1. ročníka. Zakúpenie...
14-03-2019 18:21

Riaditeľské voľno

Oznámenie o zatvorení školy z organizačných dôvodov Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 29.03.2019 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ...
12-03-2019 20:55

Oznam miestneho úradu Dúbravka

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka schválilo uznesenímč. 19/2019 zo dna 19. februára 2019 Všeobecné závazné nariadenie č. 3/2019 o určení výškypříspěvku a spósobe jeho platby zákonného zástupců dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradunákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateFskej posobnosti městské] častiBratislava Dúbravka, kterým sa od l. apríla zvyšujú...
08-03-2019 12:33

Triedne aktívy ZRŠ

Milí rodičia, v stredu 20. marca 2019 o 17.30 h sa uskutočnia Triedne aktívy ZRŠ pre I. a II. stupeň v jednotlivých triedach. Rada rodičov zasadne o 16.30 h v spoločenskej miestnosti školy. Tešíme sa na Vašu účasť!
21-02-2019 09:25

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí v ZŠ Sokolíkova pre rodičov budúcich prvákov bude 8. apríla 2019 v školskej jedálni (hlavný vchod ul. Sokolíkova). 1.vstup 8:00 hod. 2.vstup 9:00 hod. Ponúkame:  kvalitné vzdelávanie na úrovni ISCED 1 a ISCED 2 možnosť výberu z dvoch jazykov od 1.ročníka vysoká úspešnosť prijatia žiakov na všetky typy SŠ výber z dvoch jedál v ŠSZ, ponuka zdravej desiaty  
14-01-2019 11:03

Ihrisko Žihadielko

Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa opäť zapojila do boja o detské ihrisko Žihadielko. Radi by sme Vás touto cestou poprosili o pomoc pri propagácii súťaže.V priebehu týchto dní Vám budú distribuované propagačné letáky, info letáky a omaľovánky. Prosíme, rozdávajte ich deťom a rodičom. Budeme veľmi radi, ak nám súťaž pomôžete propagovať aj jej zverejnením na Vašich web a FB stránkach (podklady nájdete v prílohe...
13-11-2018 11:07

Triedne aktívy ZRŠ

Milí rodičia, v stredu 21. novembra 2018 o 17.30 h sa uskutočnia Triedne aktívy ZRŠ pre I. a II. stupeň v jednotlivých triedach. Rada rodičov zasadne o 16.30 h v spoločenskej miestnosti školy. Tešíme sa na Vašu účasť!
11-10-2018 10:17

Poďte behať za Sokolíčku

Dňa 21.10. 2018 tak ako každý rok sa stretneme na Behu Devínskou Kobylou. Svoje dieťa môžete zaregistrovať na: https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1350. Do názvu tímu treba uviesť ZŠ Sokolíkova. Účastnícky poplatok hradí škola. Tešíme sa na Vašu účasť! Tím ZŠ Sokolíkova
11-10-2018 10:13

Brigáda

Milí rodičia, ktorí prídete v sobotu na brigádu, začíname o 8.30 hod. a predpokladaný koniec je o 13.00 hod. Tešíme sa na Vás