Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje žiakom:


6., 7., 8. ročníka


dňa 20.11.2019 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (TESTOVANIE 5).


Žiaci týchto ročníkov sú automaticky odhlásení z obeda.