Beh mladých Dúbravčanov

Dňa 26. septembra sa žiaci 1. stupňa zúčastnia športovej akcie Beh mladých Dúbravčanov. Pre 1. a 2. ročník je začiatok o 9.00h a pre 3. a 4. ročník je začiatok o 11.00h. Žiaci 2. stupňa budú súťažiť za našu školu dňa 2. októbra. Občerstvenie zabezpečuje MČ Dúbravka. Je nevyhnutné, aby mali deti športové oblečenie a obuv. V prípade nepriaznivého počasia sa súťaž uskutoční v náhradnom termíne.