Oznamy

14-01-2019 11:03

Ihrisko Žihadielko

Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa opäť zapojila do boja o detské ihrisko Žihadielko. Radi by sme Vás touto cestou poprosili o pomoc pri propagácii súťaže.V priebehu týchto dní Vám budú distribuované propagačné letáky, info letáky a omaľovánky. Prosíme, rozdávajte ich deťom a rodičom. Budeme veľmi radi, ak nám súťaž pomôžete propagovať aj jej zverejnením na Vašich web a FB stránkach (podklady nájdete v prílohe...
13-11-2018 11:07

Triedne aktívy ZRŠ

Milí rodičia, v stredu 21. novembra 2018 o 17.30 h sa uskutočnia Triedne aktívy ZRŠ pre I. a II. stupeň v jednotlivých triedach. Rada rodičov zasadne o 16.30 h v spoločenskej miestnosti školy. Tešíme sa na Vašu účasť!
11-10-2018 10:17

Poďte behať za Sokolíčku

Dňa 21.10. 2018 tak ako každý rok sa stretneme na Behu Devínskou Kobylou. Svoje dieťa môžete zaregistrovať na: https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1350. Do názvu tímu treba uviesť ZŠ Sokolíkova. Účastnícky poplatok hradí škola. Tešíme sa na Vašu účasť! Tím ZŠ Sokolíkova
11-10-2018 10:13

Brigáda

Milí rodičia, ktorí prídete v sobotu na brigádu, začíname o 8.30 hod. a predpokladaný koniec je o 13.00 hod. Tešíme sa na Vás
04-10-2018 14:32

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov. V uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD pri Základnej škole Sokolíkova 2.
01-10-2018 11:26

Pozvánka na brigádu

Dobrý deň milí rodičia, v sobotu 13.októbra organizujeme tradičnú jesennú brigádu na našej škole. Touto cestou Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu pomoc pri skrášľovaní areálu našej školy. V prípade, že Vám to Vaše pracovné a rodinné povinnosti dovolia a pridáte ruku k nášmu spoločnému dielu, budeme sa veľmi tešiť. Plánujeme: Maľovať čiary na basketbalovom ihrisku Preniesť stoly z podlubia...
14-09-2018 09:19

Oznam rady rodičov o príspevkoch

Číslo účtu a výška príspevkov v školskom roku 2018/2019 Výška príspevku ZRŠ: 40,- € / druhé dieťa 20,- € Príspevok na hygienu: 13,- € na účet č. SK28 0200 0000 0021 2219 7453 vo VÚB treba uviesť MENO, PRIEZVISKO ŽIAKA a TRIEDU ŽIAKA Príspevky je potrebné uhradiť do 31.10.2018 Môžete platiť prevodom na účet, vkladom na účet, rovnako je možné dať platbu triednemu učiteľovi.
13-09-2018 10:28

BENI TIM

Kurz: ŠPORTmaniak (6 - 12 r.) Jedinečný zážitkový športový program, v ktorom deti pod vedením profi-trénerov trénujú počas roka 12 športov. To im umožní vybrať šport, ktorý im je najbližší a najprirodzenejší. V kurze sa deti delia na skupiny podľa veku a skúseností so športom. Trénované športy: GYMNASTIKA, ATLETIKA, KIN BALL, KARATE/ JUDO, CROSSFIT, FRISBEE, FLORBAL, BEDMINTON, DODGEBAL, BASKETBAL, FUTBAL, HÁDZANÁ,...
04-09-2018 13:01

Triedne aktívy ZRŠ

V stredu 12. septembra 2018 sa uskutočnia Triedne aktívy ZRŠ pre I. a II. stupeň o 17.30h v jednotlivých triedach. Zasadnutie Rady rodičov o 16.30 v spoločenskej miestnosti školy.