Oznamy

14-09-2018 09:19

Oznam rady rodičov o príspevkoch

Číslo účtu a výška príspevkov v školskom roku 2018/2019 Výška príspevku ZRŠ: 40,- € / druhé dieťa 20,- € Príspevok na hygienu: 13,- € na účet č. SK28 0200 0000 0021 2219 7453 vo VÚB treba uviesť MENO, PRIEZVISKO ŽIAKA a TRIEDU ŽIAKA Príspevky je potrebné uhradiť do 31.10.2018 Môžete platiť prevodom na účet, vkladom na účet, rovnako je možné dať platbu triednemu učiteľovi.
13-09-2018 10:28

BENI TIM

Kurz: ŠPORTmaniak (6 - 12 r.) Jedinečný zážitkový športový program, v ktorom deti pod vedením profi-trénerov trénujú počas roka 12 športov. To im umožní vybrať šport, ktorý im je najbližší a najprirodzenejší. V kurze sa deti delia na skupiny podľa veku a skúseností so športom. Trénované športy: GYMNASTIKA, ATLETIKA, KIN BALL, KARATE/ JUDO, CROSSFIT, FRISBEE, FLORBAL, BEDMINTON, DODGEBAL, BASKETBAL, FUTBAL, HÁDZANÁ,...
04-09-2018 13:01

Triedne aktívy ZRŠ

V stredu 12. septembra 2018 sa uskutočnia Triedne aktívy ZRŠ pre I. a II. stupeň o 17.30h v jednotlivých triedach. Zasadnutie Rady rodičov o 16.30 v spoločenskej miestnosti školy.
04-09-2018 09:31

Organizácia vyučovania

VYUČOVANIE od 4. 9. 2018 do 7. 9. 2018 I. stupeň vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou /o 11,40 h/ II. stupeň vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou /o 12,35 h/ Od 10.9.2018 bude vyučovanie podľa rozvrhu hodín pre jednotlivé triedy, ktorý dostanú žiaci koncom tohto týždňa.
31-08-2018 09:59

Dôležité upozornenie!

Nakoľko v priestoroch šatní naďalej prebieha rekonštrukcia, žiaci vstupujú do školy cez šatňový vchod bez prezúvania. Opatrenie je účinné od 4. septembra až do odvolania. Vedenie školy  
28-08-2018 11:20

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 pre 1. ročník o 8.00h v školskej jedálni – vstup pre prváčikov a rodičov cez hlavný vchod (od Sokolíkovej ul.) 2. až 9. ročník o 9.00h v triedach (vstup pre žiakov cez šatňový vchod)   Prevádzka Školského klubu detí: 3. septembra od 10.30h do 17.00h. od 4. septembra v riadnom režime od 6.30h do 17.00h. Obed v školskej jedálni bude 3.septembra podávaný...
26-06-2018 10:36

Organizácie týždňa od 25.6 do 28.6.2018

I.stupeň – 4 vyučovacie hodiny II.stupeň – 5 vyučovacích hodín   29.6.2018 (piatok) I.stupeň – nástup na 8.00hod. II.stupeň – nástup na 9.00hod.   Rozdávanie vysvedčení na 3.vyučovacej hodine (9.55 – 10.30) Posledné zvonenie o 10.30hod. Obed od 10.40hod.   ŠKD od 10.30 do 15.00 (prosíme všetkých rodičov, aby si vyzdvihli svoje deti do stanoveného času)
04-06-2018 19:30

Oznam

Deti do školy v prírode docestovali v poriadku.
23-05-2018 12:21

Pre rodičov budúcich prvákov

O Z N A M pre rodičov budúcich prvákov Rozhodnutie o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ Sokolíkova si rodič osobne prevezme počas pracovných dní na sekretariáte školy od 24. mája 2018 do 15. júna 2018 v čase od 7:00 do 15:30 hod. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom. Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí je potrebné uhradiť sumu 20,- € na zakúpenie základných učebných pomôcok do 1. ročníka. Zakúpenie ostatných...