Oznamy

04-06-2018 19:30

Oznam

Deti do školy v prírode docestovali v poriadku.
23-05-2018 12:21

Pre rodičov budúcich prvákov

O Z N A M pre rodičov budúcich prvákov Rozhodnutie o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ Sokolíkova si rodič osobne prevezme počas pracovných dní na sekretariáte školy od 24. mája 2018 do 15. júna 2018 v čase od 7:00 do 15:30 hod. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom. Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí je potrebné uhradiť sumu 20,- € na zakúpenie základných učebných pomôcok do 1. ročníka. Zakúpenie ostatných...
21-05-2018 11:57

ZRŠ a konzultačné hodiny

...
04-05-2018 08:06

Pozvánka na stretnutie s Matejom Tóthom

Srdečne Vás pozývame na stretnutie snaším zlatým olympionikom. KDE: Areál ZŠ Sokolíkova 2 KEDY: 15. mája 2018 o 10:30 hod. TEŠÍME SA NANEZABUDNUTEĽNÉ STRETNUTIE !
30-04-2018 15:48

Riaditeľské voľno 7. máj

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava udeľuje podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 7.05.2018 (pondelok) riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD. Ďakujeme za pochopenie
30-04-2018 15:13

Pozvánka na brigádu

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA NAŠEJ ŠKOLY! Srdečne vás všetkých, ochotných pomôcť pri zveľaďovaní našej školy a jej areálu, pozývame na brigádu. KEDY ? 12.5.2018 od 8,30 hod. do 14,00 hod. TEŠÍME SA NA VAŠU HOJNÚ ÚČASŤ A VOPRED ĎAKUJEME ZA POMOC! V prípade, že ste ochotní pridať ruku k dielu, stačí oznámiť počet účastníkov triednej učiteľke alebo na mail: riaditel@zssokolikova.sk. My sa postaráme...
19-03-2018 10:27

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava udeľuje podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 28.03.2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1. -9. ročníka z organizačných dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD. Ďakujeme za pochopenie.
15-03-2018 12:45

Elektronická prihláška do 1. ročníka

Vyplnenie elektronickej prihlášky do I. ročníka: prihláška
15-03-2018 12:43

Zápis prvákov

Zápis detí do prvých ročníkov