Oznamy

04-09-2018 09:31

Organizácia vyučovania

VYUČOVANIE od 4. 9. 2018 do 7. 9. 2018 I. stupeň vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou /o 11,40 h/ II. stupeň vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou /o 12,35 h/ Od 10.9.2018 bude vyučovanie podľa rozvrhu hodín pre jednotlivé triedy, ktorý dostanú žiaci koncom tohto týždňa.
31-08-2018 09:59

Dôležité upozornenie!

Nakoľko v priestoroch šatní naďalej prebieha rekonštrukcia, žiaci vstupujú do školy cez šatňový vchod bez prezúvania. Opatrenie je účinné od 4. septembra až do odvolania. Vedenie školy  
28-08-2018 11:20

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 pre 1. ročník o 8.00h v školskej jedálni – vstup pre prváčikov a rodičov cez hlavný vchod (od Sokolíkovej ul.) 2. až 9. ročník o 9.00h v triedach (vstup pre žiakov cez šatňový vchod)   Prevádzka Školského klubu detí: 3. septembra od 10.30h do 17.00h. od 4. septembra v riadnom režime od 6.30h do 17.00h. Obed v školskej jedálni bude 3.septembra podávaný...
26-06-2018 10:36

Organizácie týždňa od 25.6 do 28.6.2018

I.stupeň – 4 vyučovacie hodiny II.stupeň – 5 vyučovacích hodín   29.6.2018 (piatok) I.stupeň – nástup na 8.00hod. II.stupeň – nástup na 9.00hod.   Rozdávanie vysvedčení na 3.vyučovacej hodine (9.55 – 10.30) Posledné zvonenie o 10.30hod. Obed od 10.40hod.   ŠKD od 10.30 do 15.00 (prosíme všetkých rodičov, aby si vyzdvihli svoje deti do stanoveného času)
04-06-2018 19:30

Oznam

Deti do školy v prírode docestovali v poriadku.
23-05-2018 12:21

Pre rodičov budúcich prvákov

O Z N A M pre rodičov budúcich prvákov Rozhodnutie o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ Sokolíkova si rodič osobne prevezme počas pracovných dní na sekretariáte školy od 24. mája 2018 do 15. júna 2018 v čase od 7:00 do 15:30 hod. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom. Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí je potrebné uhradiť sumu 20,- € na zakúpenie základných učebných pomôcok do 1. ročníka. Zakúpenie ostatných...
21-05-2018 11:57

ZRŠ a konzultačné hodiny

...
04-05-2018 08:06

Pozvánka na stretnutie s Matejom Tóthom

Srdečne Vás pozývame na stretnutie snaším zlatým olympionikom. KDE: Areál ZŠ Sokolíkova 2 KEDY: 15. mája 2018 o 10:30 hod. TEŠÍME SA NANEZABUDNUTEĽNÉ STRETNUTIE !
30-04-2018 15:48

Riaditeľské voľno 7. máj

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava udeľuje podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 7.05.2018 (pondelok) riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka z prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD. Ďakujeme za pochopenie