Oznamy

30-05-2020 11:40

Rozhodnutie a usmernenie ohľadom diétneho stravovania

Milí rodičia, čerstvá informácia z Ministerstva školstva z 29.5.2020 hovorí, že v zariadeniach školského stravovania sa umožňuje donáška vlastného čerstvo pripravovaného jedla zákonným zástupcom dieťaťa. Znenie celého usmernenia nájdete v priloženom linku.   https://www.minedu.sk/rozhodnutie-a-usmernenie-zariadenia-skolskeho-stravovania-29-5-2020/
29-05-2020 19:07

Informácie k nástupu žiakov do školy

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22.5.2020 sa od 1.6.2020 obnovuje školská dochádzka, školský klub detí a zariadenie školského stravovania. https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/rozhodnutie%20ministra%2022.5.pdf  Obnovená prevádzka školy bude za sprísnených hygienických opatrení. Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.  Škola má obmedzenú prevádzku, max....
22-05-2020 15:22

Návrat do školy

Vážení rodičia, zverejňujeme krátku informáciu o upravenom výchovno-vzdelávacom procese od 1.6.2020: Naša škola bude mať prevádzku od 7.30 do 16.30 hod. Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.30 hod a tento Vám poskytneme budúci týždeň podľa počtov prihlásených detí. Vchody do školy budú tri: 1. ročník vstup od školského ihriska cez podlubie (učiteľský vchod),...
21-05-2020 15:03

Usmernenie Mestskej časti BA - Dúbravka k nástupu žiakov do školy

https://www.dubravka.sk/sk/podujatia/zakladne-skoly-dolezite-informacie.html
22-04-2020 20:26

Školská knižnica

Školská knižnica oznamuje, že vypožičané a prečítané knihy môžu žiaci vrátiť každý utorok medzi 9:00 - 10:00 hod. Vstup s rúškom a rukavicami cez hlavný vchod. Nezabudnite si čitateľský preukaz! 
07-04-2020 14:13

Relaxačné a uvoľňujúce techniky

Relaxačné a uvoľňujúce techniky v rodinnom prostredí (inšpirácie ako upratať chaos v rodine) Prechádzame si náročným obdobím, ktorý preverí naše vzájomné vzťahy od základu. "Ponorka" v rodine nás môže zastihnúť veľmi ľahko. Rozhodla som sa pripraviť niekoľko edukačno-tvorivých aktivít, ktoré Vám snáď pomôžu lepšie zvládať našu emocionalitu. Pri aktivitách je dôležitá osobná...
07-04-2020 12:24

Príhovor riaditeľky školy

Vážení pedagogickí kolektív, vážení rodičia a milí žiaci!  Máme za sebou takmer celý mesiac prerušeného riadneho vyučovania. Všetci sme sa museli veľmi rýchlo preorientovať na nový spôsob vzdelávania a stále hľadáme rôzne metódy, spôsoby a cesty ako čo najlepšie zvládnuť túto pre nás všetkých veľmi náročnú situáciu. Vy, kolegovia, za pochodu prispôsobujete...
13-03-2020 10:28

Vyučovanie sa prerušuje do 27. marca 2020

Vážení rodičia,milí žiaci a kolegovia, Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa týka mimoriadnych opatrení sa vyučovanie prerušuje na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom usmernení. Mgr.Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy
09-03-2020 11:57

Od zajtra bude škola preventívne zatvorená

...