Oznamy

29-06-2020 14:43

Slávnostné ukončenie školského roka

Nástup žiakov: I.stupeň - 7.30h II. stupeň - 9.00h Ukončenie: I.stupeň - 10.00h II.stupeň - 10.30h Obedovanie: Od 10.30h, najskôr II. stupeň, potom ŠKD.  Prevádzka ŠKD končí 14.30h.
15-06-2020 15:14

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Rozhodnutie o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ Sokolíkova si rodič osobne prevezme počas pracovných dní od 15. - 23.6.2020 v čase od 7:00 do 14:00 hod. Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí je potrebné uhradiť sumu 20 € na zakúpenie základných učebných pomôcok do 1. ročníka. Zakúpenie ostatných pomôcok Vám na začiatku školského roka odporučí triedna učiteľka dieťaťa.                                                                                                           ...
30-05-2020 11:40

Rozhodnutie a usmernenie ohľadom diétneho stravovania

Milí rodičia, čerstvá informácia z Ministerstva školstva z 29.5.2020 hovorí, že v zariadeniach školského stravovania sa umožňuje donáška vlastného čerstvo pripravovaného jedla zákonným zástupcom dieťaťa. Znenie celého usmernenia nájdete v priloženom linku.   https://www.minedu.sk/rozhodnutie-a-usmernenie-zariadenia-skolskeho-stravovania-29-5-2020/
29-05-2020 19:07

Informácie k nástupu žiakov do školy

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 22.5.2020 sa od 1.6.2020 obnovuje školská dochádzka, školský klub detí a zariadenie školského stravovania. https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/rozhodnutie%20ministra%2022.5.pdf  Obnovená prevádzka školy bude za sprísnených hygienických opatrení. Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.  Škola má obmedzenú prevádzku, max....
22-05-2020 15:22

Návrat do školy

Vážení rodičia, zverejňujeme krátku informáciu o upravenom výchovno-vzdelávacom procese od 1.6.2020: Naša škola bude mať prevádzku od 7.30 do 16.30 hod. Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.30 hod a tento Vám poskytneme budúci týždeň podľa počtov prihlásených detí. Vchody do školy budú tri: 1. ročník vstup od školského ihriska cez podlubie (učiteľský vchod),...
21-05-2020 15:03

Usmernenie Mestskej časti BA - Dúbravka k nástupu žiakov do školy

https://www.dubravka.sk/sk/podujatia/zakladne-skoly-dolezite-informacie.html
22-04-2020 20:26

Školská knižnica

Školská knižnica oznamuje, že vypožičané a prečítané knihy môžu žiaci vrátiť každý utorok medzi 9:00 - 10:00 hod. Vstup s rúškom a rukavicami cez hlavný vchod. Nezabudnite si čitateľský preukaz! 
07-04-2020 14:13

Relaxačné a uvoľňujúce techniky

Relaxačné a uvoľňujúce techniky v rodinnom prostredí (inšpirácie ako upratať chaos v rodine) Prechádzame si náročným obdobím, ktorý preverí naše vzájomné vzťahy od základu. "Ponorka" v rodine nás môže zastihnúť veľmi ľahko. Rozhodla som sa pripraviť niekoľko edukačno-tvorivých aktivít, ktoré Vám snáď pomôžu lepšie zvládať našu emocionalitu. Pri aktivitách je dôležitá osobná...
07-04-2020 12:24

Príhovor riaditeľky školy

Vážení pedagogickí kolektív, vážení rodičia a milí žiaci!  Máme za sebou takmer celý mesiac prerušeného riadneho vyučovania. Všetci sme sa museli veľmi rýchlo preorientovať na nový spôsob vzdelávania a stále hľadáme rôzne metódy, spôsoby a cesty ako čo najlepšie zvládnuť túto pre nás všetkých veľmi náročnú situáciu. Vy, kolegovia, za pochodu prispôsobujete...