Oznamy

31-08-2021 08:43

Začiatok školského roka 2021/2022

Vážení rodičia, je tu nový školský rok. V záujme zabezpečenia čo najjednoduchšieho nástupu žiakov do školy, Vám predkladáme prehľad najdôležitejších informácií pre prvý školský deň. Podrobnejšie informácie (ďalšie inštrukcie, dokumenty na stiahnutie, atď) nájdete na stránke zssokolikova.edupage.org/news/ a priamo v komunikácii pod svojim účtom v tomto portáli. Nástup žiakov 2. septembra...
23-02-2021 09:48

Výsledky našej ZŠ podľa hodnotenia INEKO

Inštitút INEKO každoročne prezentuje verejnosti široký okruh informácií o základných a stredných školách v SR. K dispozícii je celkovo 30 rôznych ukazovateľov vypovedajúcich buď o podmienkach pre vyučovanie, alebo o dosiahnutých výsledkoch žiakov. Hodnotenie je zostavené podľa výsledkov z Testovania 9, Testovania 5 a mimoriadnych výsledkov žiakov (napr. umiestnenia žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach) podľa hodnotenia ministerstva...
22-02-2021 11:10

Ponuka online krúžkov

Vážení rodičia, Vzhľadom k nelepšiacej sa situácii ohľadom korona vírusu sa agentúra Online Krúžky rozhodla, že skúsi pre deti a rodičov zachrániť záujmové krúžky, ktoré sú podľa ich názoru veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania. Pripravili nové on-line krúžky, konkrétne 7 druhov. Majú už vyskúšané, že krúžky je možné robiť i on-line. Pokiaľ je potrebný nejaký materiál,...
31-08-2020 11:25

Upravená prevádzka školy od 3.9. do 14.9.2020

Prevádzka školy bude zabezpečená od 7:30 do 16:30 hod. Príchod žiakov do školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.00h pre žiakov 1.stupňa a od 8.40 do 8.55h pre žiakov 2.stupňa. Pri rannom vstupe do školy sa uskutoční ranný filter žiakov– meranie teploty bez záznamu a dezinfekcia rúk Každý žiak je povinný v prvý deň pri nástupe odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu...
31-08-2020 11:19

Pre rodičov budúcich prvákov

Nástup 2. septembra 2020 o 8:00 hod. od Sokolíkovej ulice cez hlavný vchod (A) – 1.B, 1.D a volebný vchod (B) – 1.A, 1.C. Zoznamy nájdete vyvesené na dverách školy. Dieťa vstupuje do budovy školy iba s jedným zákonným zástupcom po absolvovaní ranného filtra – meranie teploty, rúško a dezinfekcia rúk. V triedach dostane zákonný zástupca od triednej učiteľky všetky ďalšie informácie. Zoznam pomôcok...
27-08-2020 17:18

Začiatok školského roka

Začiatok školského roka – nástup do školy 2.september 2020 (streda) Nástup žiakov: 1.ročník – nástup o 8.00h  Vchod A (hlavný vchod od Sokolíkovej) - 1.B a 1.D Vchod B (volebný vchod od Sokolíkovej) - 1.A a 1.C Žiaci 1.ročníka vstupujú do budovy školy v sprievode iba jedného zákonného zástupcu. 2. až 4. ročník – nástup o 9.00h 5. až 9.ročník – nástup o 10.00h  Žiaci 2. až...
27-08-2020 08:38

Všeobecné informácie pre stravníkov, šk.r. 2020/2021

Na stravu sú v septembri 2020 prihlásení všetci žiaci, ktorý odovzdali  riadne vyplnený prihlasovací (zápisný) lístok na stravu. PRVÁCI – ktorí ešte nemajú vyplnený prihlasovací lístok, je potrebné, aby ho vyplnili a odovzdali do kancelárie ŠJ (mailom, príp. do schránky ŠJ) Šeky na september budú zahŕňať: - poplatok za réžiu 12,- € - poplatok za nedotované t.z. neodhlásené...
29-06-2020 14:43

Slávnostné ukončenie školského roka

Nástup žiakov: I.stupeň - 7.30h II. stupeň - 9.00h Ukončenie: I.stupeň - 10.00h II.stupeň - 10.30h Obedovanie: Od 10.30h, najskôr II. stupeň, potom ŠKD.  Prevádzka ŠKD končí 14.30h.
15-06-2020 15:14

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Rozhodnutie o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ Sokolíkova si rodič osobne prevezme počas pracovných dní od 15. - 23.6.2020 v čase od 7:00 do 14:00 hod. Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí je potrebné uhradiť sumu 20 € na zakúpenie základných učebných pomôcok do 1. ročníka. Zakúpenie ostatných pomôcok Vám na začiatku školského roka odporučí triedna učiteľka dieťaťa.                                                                                                           ...