Oznamy

21-05-2020 15:03

Usmernenie Mestskej časti BA - Dúbravka k nástupu žiakov do školy

https://www.dubravka.sk/sk/podujatia/zakladne-skoly-dolezite-informacie.html
22-04-2020 20:26

Školská knižnica

Školská knižnica oznamuje, že vypožičané a prečítané knihy môžu žiaci vrátiť každý utorok medzi 9:00 - 10:00 hod. Vstup s rúškom a rukavicami cez hlavný vchod. Nezabudnite si čitateľský preukaz! 
07-04-2020 14:13

Relaxačné a uvoľňujúce techniky

Relaxačné a uvoľňujúce techniky v rodinnom prostredí (inšpirácie ako upratať chaos v rodine) Prechádzame si náročným obdobím, ktorý preverí naše vzájomné vzťahy od základu. "Ponorka" v rodine nás môže zastihnúť veľmi ľahko. Rozhodla som sa pripraviť niekoľko edukačno-tvorivých aktivít, ktoré Vám snáď pomôžu lepšie zvládať našu emocionalitu. Pri aktivitách je dôležitá osobná...
07-04-2020 12:24

Príhovor riaditeľky školy

Vážení pedagogickí kolektív, vážení rodičia a milí žiaci!  Máme za sebou takmer celý mesiac prerušeného riadneho vyučovania. Všetci sme sa museli veľmi rýchlo preorientovať na nový spôsob vzdelávania a stále hľadáme rôzne metódy, spôsoby a cesty ako čo najlepšie zvládnuť túto pre nás všetkých veľmi náročnú situáciu. Vy, kolegovia, za pochodu prispôsobujete...
13-03-2020 10:28

Vyučovanie sa prerušuje do 27. marca 2020

Vážení rodičia,milí žiaci a kolegovia, Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa týka mimoriadnych opatrení sa vyučovanie prerušuje na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom usmernení. Mgr.Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy
09-03-2020 11:57

Od zajtra bude škola preventívne zatvorená

...
06-03-2020 18:20

Dôležitý oznam - Marcové aktivity a podujatia ZRUŠENÉ

Na základe odporúčania Magistrátu hl. mesta Bratislava a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s prevenciou pred šírením koronavírusu plánované aktivity na mesiac marec vrátane triednych aktívov a plaveckého kurzu RUŠÍME. Všetky postupové súťaže zatiaľ zostávajú nezmenené, o prípadných zmenách Vás budeme informovať.
06-03-2020 11:11

Oznámenie o zatvorení Školy z organizačných dôvodov

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 27.03.2020 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani Školská jedáleň a Školský klub detí pri Základnej...
06-02-2020 14:57

Oznámenie o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl

Na základe dodatku všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky mestská časť Bratislava - Dúbravka oznamuje: zápis detí do prvých ročníkov základných škôl...