Oznamy

06-03-2020 18:20

Dôležitý oznam - Marcové aktivity a podujatia ZRUŠENÉ

Na základe odporúčania Magistrátu hl. mesta Bratislava a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s prevenciou pred šírením koronavírusu plánované aktivity na mesiac marec vrátane triednych aktívov a plaveckého kurzu RUŠÍME. Všetky postupové súťaže zatiaľ zostávajú nezmenené, o prípadných zmenách Vás budeme informovať.
06-03-2020 11:11

Oznámenie o zatvorení Školy z organizačných dôvodov

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 27.03.2020 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani Školská jedáleň a Školský klub detí pri Základnej...
06-02-2020 14:57

Oznámenie o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl

Na základe dodatku všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 6/2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky mestská časť Bratislava - Dúbravka oznamuje: zápis detí do prvých ročníkov základných škôl...
20-11-2019 10:14

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje žiakom: 6., 7., 8. ročníka dňa 20.11.2019 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (TESTOVANIE 5). Žiaci týchto ročníkov sú automaticky odhlásení z obeda.
25-09-2019 07:41

Po stopách Rimanov

Koncom septembra žiaci 6.B triedy navštívili bývalý vojenský rímsky tábor Gerulata v Rusovciach. Dozvedeli sme sa, prečo prišli Rimania na naše územie, ako žili, čo robili, keď nebojovali, a aké potraviny poznali. Mohli sme si vyskúšať rímske oblečenie – tuniku a tógu, dostali sme mená rímskych vojakov a aj sme sa zahrali hry, ktorými si Rimania krátili voľnú chvíľu. Zaujali nás aj vzácne vykopávky, ktoré sa...
24-09-2019 07:40

Beh mladých Dúbravčanov

Dňa 26. septembra sa žiaci 1. stupňa zúčastnia športovej akcie Beh mladých Dúbravčanov. Pre 1. a 2. ročník je začiatok o 9.00h a pre 3. a 4. ročník je začiatok o 11.00h. Žiaci 2. stupňa budú súťažiť za našu školu dňa 2. októbra. Občerstvenie zabezpečuje MČ Dúbravka. Je nevyhnutné, aby mali deti športové oblečenie a obuv. V prípade nepriaznivého počasia sa súťaž uskutoční v náhradnom termíne.
20-09-2019 07:39

Európsky týždeň športu

Milí rodičia, v týždni od 23. do 27. septembra budeme súčasťou celoeurópskeho projektu „Európsky týždeň športu. V pondelok 23. septembra v čase od 10.15 do 10.40 otvoríme túto akciu spoločným cvičením v našom športovom areáli. Zúčastnia sa okrem našich žiakov aj deti z MŠ. Radi privítame aj širokú verejnosť. Počas celého týždňa sa žiaci v rámci hodín telesnej výchovy budú venovať rôznym...
29-04-2019 14:35

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Rozhodnutie o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ Sokolíkova si rodič osobne prevezme počas pracovných dní na sekretariáte školy od 22. mája 2019 do 14. júna 2019 v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom. Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí je potrebné, aby tí ktorí tak neurobili pri zápise, uhradili sumu 20,- € na zakúpenie základných učebných pomôcok do 1. ročníka. Zakúpenie...
14-03-2019 18:21

Riaditeľské voľno

Oznámenie o zatvorení školy z organizačných dôvodov Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 29.03.2019 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ...