Relaxačné a uvoľňujúce techniky

Relaxačné a uvoľňujúce techniky v rodinnom prostredí


(inšpirácie ako upratať chaos v rodine)


Prechádzame si náročným obdobím, ktorý preverí naše vzájomné vzťahy od základu. "Ponorka" v rodine nás môže zastihnúť veľmi ľahko. Rozhodla som sa pripraviť niekoľko edukačno-tvorivých aktivít, ktoré Vám snáď pomôžu lepšie zvládať našu emocionalitu. Pri aktivitách je dôležitá osobná účasť rodiča, ktorý tým, že dokáže vyjadriť svoje emócie, môže sám ovplyvniť atmosféru v domácnosti.  Aktivity sú vekovo neobmedzené, pretože priznajme si - všetci sa radi hráme. A ak sme to zabudli, je čas sa k tomu znova vrátiť:).  Dôležitá je aj reflexia - rozhovor, ktorý nasleduje po aktivite- kde sa cez vhodné otázky dopracujeme k tomu, aký mala daná činnosť zmysel a či v nás niečo zanechala.  Aktivity vychádzajú z môjho zamerania - štúdia výtvarnej a etickej výchovy, inšpirovala ma aj aktuálna situácia.


Ako sa máme?


Zvieratko nálady: vyjadrenie nálady a emócií kreatívnym spôsobom.


 Keby si mala vyjadriť ako sa cítiš, ku ktorému zvieratku by si sa prirovnal -prirovnala? Skús toto zviera:  a) zahrať pantomímou b)vymodelovať z hliny či plastelíny a)nakresliť formou vtipného komixu. Prečo sa tak cítiš? napr. Cítim sa ako zúrivý tiger. Rozhovorom môžeme prejsť k tomu, že negatívna vlastnosť môže byť premenená aj v kvalitu- napr. zúrivý tiger je ale zároveň aj veľmi mocný a plný sily a vie ochrániť svoju rodinu - pomôcť a postarať sa o jej členov, alebo využiť svoju silu napríklad na fyzickú prácu v domácnosti:).  Už len samotná pantomíma napodobňujúca dané zviera, môže vyznieť veľmi vtipne, obzvlášť v podobe rodiča:) alebo vtipne vymodelovaná figúrka zvieraťa, ktoré vyjadruje našu náladu. A smiech je predsa zdravý, ale rovnako je aj v poriadku byť občas smutný.


Kam chceš ísť, kam chcem ísť: vieme si dôverovať?


Táto aktivita sa hrá vo dvojiciach. Jeden z dvojice hráčov si mlčky vyberie miesto v priestore, kam chce ísť, úlohou druhého je viesť ho tam, kam sa rozhodol. Podarí sa to len vtedy, keď ten čo vedie vníma reakcie vedeného. Ten sa buď správa pasívne alebo reaguje vzpieraním sa. Týmto spôsobom sa pokračuje dovtedy, dokým nie je vedený na svojom mieste. Hráči si potom vymenia  úlohy, aby každý pocítil, aké je to byť tým, čo vedie a vedeným. Na konci sa môžeme porozprávať, aké sme mali pocity v jednotlivých rolách, či bolo pre nás ťažké dôverovať jeden druhému a či bolo pre nás ľahšie viesť alebo byť vedený- od toho sa môže odvíjať aj naša typológia a vieme tak lepšie spoznať samého seba.


Uvoľnenie napätia cez spontánny tanec: tancujeme inak


Skúste dnes tancovať inak. Tanec ako spôsob uvoľnenia je veľmi účinný, o to viac, ak sa dokážeme uvoľniť  a netancovať tak, aby to bolo estetické či vábivé- ale úplne uvoľniť svoje telo cez pohyb. Rodič by mal rozhodnúť - aký tanec jeho dieťa potrebuje- či je to tanec na prebratie z letargie alebo naopak tanec, ktorý uvoľní a upokojí. Alebo prejsť celým procesom, ktorý som rozpísala nižšie. Môžeme začať tancovať na obľúbené skladby, najprv pomaly skúsime tancovať tak, aby sa naše chodidlá čo najviac dotýkali zeme, potom naopak, skúsiť tancovať kolenami, trupom, rukami, hlavou. Na začiatku odporúčam jednoduchú rozcvičku. Počas tanca je stále dôležité uvedomovať si svoj stred- oblasť srdca a skúsiť pri tanci vedome ovládať všetky časti tela.


Je fajn prejsť si všetkými fázami -najprv začať plynule a pokojne, pomaly prejsť do divokejšieho tanca - kedy môžeme skúsiť vyjadriť aj chaos, divokosť v nás -môžeme tancom vyjadriť aj dravé zviera, prejsť opäť do pohodového a veselého tempa a ukončíme tanec opäť pomaly a pokojne, predstavíme si napríklad, že sme pokojná rieka a len jemne vlníme telom...až k úplnému zastaveniu pohybu kedy tanec môžeme netradične ukončiť - napríklad stočený do klbka, vytvoriť zaujímavú pozíciu pomocou rúk.  Tance môžete poňať aj ako hru na sochy- na chvíľu vypneme skladbu a všetci tanečníci musia na chvíľu "skamenieť v danej tanečnej pozícií . Môžeme túto hru aj netradične obmieňať napríklad tak, že ostatní tanečníci v momente, keď sa zastaví hudba, napodobňujú pozíciu vybraného hráča....celkovo je tento druh tanca proces, kedy môžeme objavovať stále nové a nové veci a odstraňujeme tak pomaly strnulosť telesnú aj duševnú:)


 


Potreba vlastného priestoru:  Ako by mala vyzerať dobrá skrýša?


Každý z nás potrebuje byť niekedy sám, aby mohol v kľude rozmýšľať a snívať. Máte vy či Vaše deti takýto priestor doma či v záhrade? Ak nie, je načase si ho vytvoriť:)Môžete sa zahrať na architekta a takýto úkryt si vopred nakresliť, dajte si však výzvu, že musíte využiť možnosti reálneho priestoru v ktorom bývate a použiť dostupné materiály:).Môže to byť skrýša z krabice, z prírodných materiálov v záhrade, alebo je možné napríklad na deň ohradiť nejaký kútik papierovou lepiacou páskou.


 


Rodinný snem : spoločné riešenie náročných situácií


O konfliktoch: Čo je to konflikt? Prečo podľa vás vzniká? Táto aktivita môže zaujať viac tínedžerov, ktorých začína zaujímať viac analytický prístup k riešeniu problémov . Čo je to konflikt? Prečo podľa vás vzniká? V skutočnosti, za predpokladu správneho prístupu môže konflikt priniesť niečo pozitívne, môžeme dospieť k nejakému novému poznaniu, môže odhaliť nové hľadiská problému, s ktorými sme doposiaľ nepočítali. Aby sme pri riešení konfliktu neprepadli panike, musíme si osvojiť techniky aktívneho počúvania pri riešení konfliktu.


Pravidlá: 1.Prejavenie záujmu, povzbudenie partnera (aby vyjadril  svoje postoje, názory a záujmy, napr. Oceňujem, že si sa rozhodol tento problém riešiť )2. Pozornosť a sústredenie sa(aj neverbálnou komunikáciu dávame druhému najavo, že máme záujem riešiť problém) 3. Nepripusťte aby vás ovplyvnili predsudky(snažíme sa druhého nehodnotiť, v prvej fáze ho musíme hlavne pozorne vypočuť) 4- Objasňovanie a vysvetlenie - Kladieme otázky, aby sme lepšie pochopili druhú stranu(napr. Kedy sa to stalo? Za akých okolností?) 5-Parafrázovanie- Skúsime vlastnými slovami zopakovať myšlienky a fakty, ktorá povedala druhá strana, aby sme sa uistili či sme to správne pochopili. 6 Hľadať spoločný záujem, názor(snažíme sa nájsť to čo nás spája, aby sme nakoniec mohli nájsť riešenie 7. Zhrnutie a hľadanie riešenia - cieľom je zhrnúť podstatné myšlienky ktoré sa pre riešenie problému javia ako rozhodujúce a skúsime nájsť riešenie prijateľné pre obe strany


Tieto pravidlá je možné vytlačiť na papieriky a rozdať ich "hráčom"- vo dvojici si môžu tieto pravidlá prečítať a popremýšľať nad tým ako sme porozumeli. Potom si ich môžeme nahlas prečítať a skúsiť zahrať scénku na nejakú situáciu alebo vyriešiť nejaký reálny problém:)


Píšeme si odkazy(písmo ako spôsob komunikácie)


Niekedy je ťažké vyjadriť sa slovami. Takéto situácie môže uľahčiť rodinná nástenka umiestnená v spoločnom priestore, kde si môžeme zanechávať odkazy. Nástenka môže byť štýlová doska natretá farbou na tabuľu po ktorej môžeme písať kriedami, ale aj veľký baliaci papier nalepený na dverách, kde máme na špagáte zavesenú fixku.


 


Tvoríme pravidlá v rodine - rodinný snem


Zaujímavou aktivitou, môže byť aj spoločné zasadnutie rodinnej porady a spoločné vytvorenie pravidiel, ktoré uľahčia fungovanie v rodine. Pred touto aktivitou je dobré sa najprv porozprávať, uvoľniť atmosféru. Takýto snem môže fungovať napríklad tak, že každý člen rodiny si najprv sám napíše pravidlá(menšie deti ich môžu jednoducho nakresliť), o ktorých si myslí že by uľahčili fungovanie nie len jemu ako jednotlivcovi, ale boli by aj v súlade s rodinou, teda nebudú priamo na úkor niekoho iného.  Potom môže nasledovať  spoločné čítanie návrhov napríklad tak, že sa skúsime najprv neposudzovať, a v poslednej fáze môže spísať, dotvoriť pravidlá tak aby všetci súhlasili. Táto aktivita môže byť dosť citlivá a je vhodné zvážiť jej načasovanie. Pravidlá môžu deti potom aj výtvarne stvárniť a vystaviť niekde v spoločnom priestore.


 


Výtvarne zamerané relaxačné techniky:


Hádaj, čo ti kreslím na chrbát a nakresli to: Relaxácia a koncentrácia


Určite poznáte hru,  kedy kreslíme niekomu na chrbát písmenko - nejaký tvar , či zvieratko. Teraz môžete vyskúšať  túto hru  vylepšiť- zoberte si papier a skúste nakresliť to, čo vám spoluhráč práve kreslí na chrbát. Táto aktivita je veľmi príjemná hlavne pre menšie deti, kreslenie na chrbát pomocou prsta po chrbte pôsobí veľmi relaxačne a upokojujúco a zvyšuje koncentráciu a citlivosť tela.


 


Čarbanice- uvoľnenie cez spontánnu kresbu


Potrebujeme papier, ceruzku, farbičky, fixky. Formát papiera je ľubovoľný, no môže byť príjemným osviežením zobrať si väčší formát a kresliť na podlahe.  Jednoducho začneme tak, že ceruzkou robíme voľné línie po ploche papiera.  Čiary sa môžu ľubovoľne prekrývať, vlniť...uvoľníme si tak zápästie a zrelaxujeme aj myseľ.  Následne môžeme otvoriť priestor našej imaginácii a skúsiť nájsť v sieti čiar nejaký známy tvar, či už zviera, dopravný prostriedok, planéty, kvety...tieto nájdené tvary môžeme teraz zvýrazniť a vyfarbiť.


 


Kresba na baliaci papier oboma rukami


Dynamická uvoľňujúca technika, ktorá je možná v prípade že máme k dispozícii voľnú stenu ktorá umožní pripevniť baliaci papier v rozmere rozpätia našich rúk plus rezerva cca 15 cm z každej strany. Zoberieme si voskové farbičky alebo uhlíky a robíme kruhy oboma rukami naraz kruhy, ktoré sa vzájomné prekrývajú. Môžeme striedať farby. Vytvoríme tak zaujímavú spletitú mapu nášho pohybu a uvoľníme tak napätie v tele.


 


Spoločný land art


Land art je umelecký smer, ktorý tvorí umelecké diela priamo v prírode a z prírodných materiálov. Môžeme využiť materiály ako kamene, drevo, pôda, listy, voda.  Môžeme tak z týchto materiálov vytvoriť zaujímavý obrazec, dotvoriť  peň stromu či kamienky pri potoku...fantázií sa medze nekladú. Zaujímavá je aj kolektívna práca viacerých členov rodiny. Keďže tieto dielka nemajú dlhú životnosť, je dobré si ich zaznamenať na fotografiu.


 


 Na záver Vám chcem popriať príjemnú zábavu . Do žiadnych z týchto aktivít sa nenúťte, nie každá aktivita účinkuje na každé dieťa , je dobré vopred sa vzdať očakávaní, byť kreatívny, nebáť sa ktorúkoľvek aktivitu prispôsobiť, alebo aj zastaviť ak pocítite že priebeh je kontraproduktívny.  Alebo ju vyskúšať v inom čase a tvorivo pozmeniť jej priebeh.  Niekedy je v poriadku  byť aj nahnevaný paralyzovaný, neprítomný.  Na záver by som chcela popriať všetkým hlavne veľa zdravia, pevných nervov a tvorivosti:)


 


Autor: Mgr. Natália Vranovská


Zdroje a inšpirácie: vlastný archív  1. Černá, L. Kotvanová: Nakresli si ovečku

  2. Schwake : Tvorivé dielne pre deti


L. Lencz- O. Krížová- Metodický materiál k predmetu etická výchova