Usmernenie Mestskej časti BA - Dúbravka k nástupu žiakov do školy

https://www.dubravka.sk/sk/podujatia/zakladne-skoly-dolezite-informacie.html