Príhovor riaditeľky školy

Vážení pedagogickí kolektív, vážení rodičia a milí žiaci!


 Máme za sebou takmer celý mesiac prerušeného riadneho vyučovania. Všetci sme sa museli veľmi rýchlo preorientovať na nový spôsob vzdelávania a stále hľadáme rôzne metódy, spôsoby a cesty ako čo najlepšie zvládnuť túto pre nás všetkých veľmi náročnú situáciu.


Vy, kolegovia, za pochodu prispôsobujete učivo potrebám žiakov, učíte sa využívať nové formy vzdelávania a príprave venujete oveľa viac času ako pri riadnom vyučovaní.


Vy, rodičia, ste sa zrazu stali veľmi dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu svojich detí.    Vo väčšine prípadov úzko spolupracujete s učiteľmi a spoločne sprístupňujete ďalšie vzdelávanie v domácom prostredí.


Vám, našim žiakom, hlavne tým starším, sa možno splnil sen o zrušení školy.  Teraz však určite zisťujete, že učiť sa bez pomoci svojich učiteľov nie je vôbec jednoduché. Snažte sa zadané úlohy riešiť čo najlepšie, ak aj niečo nepôjde ľahko, nevzdávajte sa, požiadajte o pomoc svojich učiteľov. Určite si spolu s rodičmi uvedomujete, že sa neučíte pre známku, ale pre život a celú vašu budúcnosť.


Dňom 6. apríla 2020 prestávame žiakov priebežne hodnotiť známkou. Vyučujúci sa zamerajú na slovné zhodnotenie zvládnutia zadaných úloh. 


Neznámkovať však neznamená, že sa prestaneme učiť. Pokiaľ sa medzi žiakmi nájdu takí, ktorí si nebudú plniť svoje povinnosti, na konci školského roka  budú musieť absolvovať komisionálne skúšky. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok bude rozhodnuté, či žiak postúpi do vyššieho ročníka. Verím, že nič také sa nestane, a aj tí žiaci, ktorí doteraz veľmi nespolupracovali, svoj postoj k domácemu učeniu zmenia.


Vážení kolegovia, vážení rodičia a milí žiaci,


dnes ešte nevieme s určitosťou  povedať, aké zmeny a úlohy na nás v najbližších týždňoch čakajú, ale o všetkom podstatnom  vás budeme včas elektronicky informovať. Ďakujem vám všetkým za doterajšiu spoluprácu.


Dovoľte mi zaželať vám všetkým pokojné sviatky v kruhu rodiny, oddýchnite si a načerpajte počas veľkonočných prázdnin veľa pozitívnej energie.


                Spolu to zvládneme ☺.


Mgr. Daniela Ďurkovská