PaedDr. Jana Michlová

Environmentálna výchova

Triedny učiteľ

trieda 4.C
michlova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Wed 13:00 - 14:00 (kuchynka po dohovore)