Ing. Dana Salíniová

Triedny učiteľ

Koordinátor finančnej gramotnosti

Koordinátor informatizácie

trieda 8.B
saliniova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Tue 14:00 - 15:00 (kabinet FYZ po dohovore)