Mgr. Bronislava Palugová

Knihovník v školskej knižnici

Triedny učiteľ

trieda 1.B
palugova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Thu 14:00 - 15:00 (knižnica po dohovore)