Mgr. Milan Poliak

Predmetová komisia TSV

Triedny učiteľ

trieda 7.A
poliak@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Wed 13:45 - 14:45 (kabinet MAT po dohovore)