Mgr. Anna Lapošová

Triedny učiteľ

trieda 3.A
laposova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Tue 12:00 - 13:00 (kuchynka po dohovore)