Mgr. Lýdia Homolová

Triedny učiteľ

trieda 5.A
homolova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Thu 13:30 - 14:30 (kabinet primárneho vzdelávania po dohovore)