PeadDr. Zuzana Piptová

Triedny učiteľ

trieda 2.C
piptova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Wed 12:00 - 13:00 (kuchynka po dohovore)