PaedDr. Katarína Wresnig

Metodické združenie 1.- 4. ročník

Triedny učiteľ

trieda 1.A
wresnig@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Thu 12:00 - 13:00 (kabinet primárneho vzdelávania po dohovore)