PaedDr. Katarína Wresnig

Metodické združenia a predmetové komisie

Triedny učiteľ

trieda 2.A
wresnig@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Thu 12:00 - 13:00 (kabinet primárneho vzdelávania po dohovore)