Mgr. Vanessa Dinušová

Triedny učiteľ

Vychovávateľ

trieda 1.C
dinusova@zssokolikova.sk