Mgr. Patrícia Michalová

Netriedni učitelia

Environmentálna výchova

michalova@zssokolikova.sk