Mgr. Patrícia Michalová

Netriedni učitelia

Environmentálna výchova

michalova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 13:30 - 14:30 (Kabinet biológie)