Mgr. Patrícia Michalová

Triedny učiteľ

Environmentálna výchova

trieda 5.A
michalova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 13:30 - 14:30 (Kabinet biológie)