Mgr. Valeria Regásková

Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

Triedny učiteľ

trieda 2.B
regaskova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Tue 14:00 - 15:00 (kuchynka po dohovore)