Mgr. Veronika Matušeková

Triedny učiteľ

Koordinátor finančnej gramotnosti

trieda 4.D
matusekova@zssokolikova.sk