Mgr. Veronika Matušeková

Triedny učiteľ

Koordinátor finančnej gramotnosti

trieda 1.C
matusekova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Tue 13:00 - 14:00 (Kabinet primárneho vzdelávania )