Ing. Jana Olšakovská

Triedny učiteľ

trieda 7.B
olsakovska@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 14:00 - 15:00 (PC5 po dohovore)