Ing. Jana Olšakovská

Koordinácia práce Žiackeho parlamentu(ŽP)

Triedny učiteľ

trieda 6.B
olsakovska@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 14:00 - 15:00 (PC5 po dohovore)