Ing. Jana Olšakovská

Koordinácia práce Rady žiakov (RŽ)

Triedny učiteľ

trieda 9.A
olsakovska@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 14:00 - 15:00 (PC5 po dohovore)