Mgr. Anna Fulierová

Koordinátor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

Triedny učiteľ

trieda 7.B
fulierova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Tue 14:00 - 15:00 (kabinet SJL po dohovore)