PaedDr. Zuzana Handzušová

Knihovník v školskej knižnici

Triedny učiteľ

trieda 4.B
handzusova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Thu 12:00 - 13:00 (knižnica po dohovore)