Mgr. Eva Tomášková

Metodické združenia a predmetové komisie

Triedny učiteľ

trieda 6.A
tomaskova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Tue 14:00 - 15:00 (kabinet SJL po dohovore)