Mgr. Eva Tomášková

Predmetová komisia SJL-ETV-NAV-HUV

Triedny učiteľ

trieda 8.A
tomaskova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Tue 14:00 - 15:00 (kabinet SJL po dohovore)