Vyučovanie sa prerušuje do 27. marca 2020

Vážení rodičia,milí žiaci a kolegovia,


Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa týka mimoriadnych opatrení sa vyučovanie prerušuje na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom usmernení.


Mgr.Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy