Dôležité upozornenie!

Nakoľko v priestoroch šatní naďalej prebieha rekonštrukcia, žiaci vstupujú do školy cez šatňový vchod bez prezúvania.Opatrenie je účinné od 4. septembra až do odvolania.


Vedenie školy