Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 pre


1. ročník o 8.00h v školskej jedálni – vstup pre prváčikov a rodičov cez hlavný vchod (od Sokolíkovej ul.)


2. až 9. ročník o 9.00h v triedach (vstup pre žiakov cez šatňový vchod)


 


Prevádzka Školského klubu detí:


3. septembra od 10.30h do 17.00h.


od 4. septembra v riadnom režime od 6.30h do 17.00h.Obed v školskej jedálni


bude 3.septembra podávaný žiakom, ktorí sa nahlásia u svojich triednych učiteľov.Obed sa bude vydávať od 10.30h. Je potrebné prihlásiť sa na stravovanie na celý školský rok. Viac info na: www.eskoly.sk/sokolikova2/jedalen


Tešíme sa na Vás!


Mgr. Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy